Mariussen, Rolf

Mariussen, Rolf (1928-1999)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 10 dagar

Gå til biletgalleri

Mariussen, Rolf har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 24.05.1928
  • Død 26.03.1999

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1973 - 1977, KrF.