Bakervik, Rune

Bakervik, Rune (1970-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri