Bjørnstad, Sivert

Bjørnstad, Sivert (1990-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Representant for
Sør-Trøndelag 2021-2025
Medlem
Næringskomiteen
Ansiennitet:
8 år, 275 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 03.10.1990 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Son av entreprenør Karl-Ove Bjørnstad (1944-) og frisørmester Linda Haugen (1962-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, FrP.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 2017 - 2021, FrP.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 2021 - 2025, FrP.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2013-2017

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 20.01.2016
  Varamedlem, Valgkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Næringskomiteen, 20.01.2016 - 30.09.2017

  2017-2021

  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Finanskomiteen, 12.10.2017 - 31.01.2019
  Andre nestleder, Finanskomiteen, 31.01.2019 - 04.02.2020
  Medlem, Finanskomiteen, 04.02.2020 - 19.02.2021
  Medlem, Næringskomiteen, 19.02.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2017 - 30.09.2018
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 07.11.2017 - 20.11.2017
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 20.11.2017 - 31.08.2018
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 28.09.2018 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyre

 • 2013-2017

  Andre vara innpisker, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Andre vara innpisker, Fremskrittspartiet, 03.10.2017 - 28.01.2020
  Tredje varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 03.10.2017 - 30.09.2018
  Andre varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2018 - 28.01.2020
  Innpisker, Fremskrittspartiet, 28.01.2020 - 30.09.2021
  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 28.01.2020 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lade barne- og ungdomsskole 1996-2006
 • Adolf Øiens videregående skole 2006-2009
 • Studier i økonomiske og administrative fag, BI frå 2011 (påbegynt bachelor)

Yrke

 • Tilkallingshjelp, Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS 2004-2013
 • Vikar, Thora Storm videregående skole 2010-2011
 • Innehaver Bjørnstad Kurs og Kompetanse 2011-2017
 • Trainee, Fremskrittspartiets stortingsgruppe (sommervikariat) 2012

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim bystyre 2011-2015, 2015-2019

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Sør-Trøndelag 2011-2013

Offentlege verv

 • Leder Styret for Singsaker studenterhjem 2011-2015
 • Varamedlem Representantskapet for Sparebank 1 Midt-Norge 2011-2013

Tillitsverv i parti

 • Lokallagsformann Trondheim FpU 2007-2008
 • Styremedlem Trondheim FrP 2007-2008
 • Fylkesformann Sør-Trøndelag FpU 2008-2010
 • Styremedlem Sør-Trøndelag FrP 2008-2014, nestleder 2012-2013
 • Sentralstyremedlem Fremskrittspartiets Ungdom 2010-2012, 2. nestformann 2012-2014

Andre administrative verv

 • Varamedlem Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS 2009-2019, Styremedlem 2019-2021, Styreleder fra 2021
 • Leder Styret i Peninsula Invest AS frå 2016
 • Styremedlem NTNU Vitenskapsmuseet 2017-2021