Nilssen, Sonja Helene

Nilssen, Sonja Helene (1911-1977)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1965-1969

Gå til biletgalleri

Nilssen, Sonja Helene har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 25.12.1911
  • Død 04.04.1977

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Finnmark, 1958 - 1961, A.
  • Vararepresentant nr 5 for Finnmark, 1961 - 1965, A.
  • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1965 - 1969, A.