Bækkelund, Sigurd Arnekleiv

Bækkelund, Sigurd Arnekleiv (1996-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 2017-2021

Gå til biletgalleri