Aglen, Sigurd

Aglen, Sigurd (1943-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter