Austeng, Siri

Austeng, Siri (1944-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 46 dagar

Gå til biletgalleri

Austeng, Siri har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 27.04.1944
  • Død 08.07.2017

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1985 - 1989, A.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Hedmark, 1988-1992