Nord, Simen

Nord, Simen (1989-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 1 dagar

Gå til biletgalleri