Øye, Signe

Øye, Signe (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Østfold 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 02.06.1945 i Nord-Aukra, Møre og Romsdal
 • Dotter av industriarbeider Ole Brennskag (1914-1982) og fiskeindustriarbeider og husmor Amalie Småge (1917-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 7 for Østfold, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 7 for Østfold, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Varasekretær, Stortinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Sekretær, Stortinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Sekretær, Stortinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Sekretær, Stortinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1993-97

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 29.10.1996
  Medlem, Finanskomiteen, 29.10.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Finanskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Første nestleder, Forsvarskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjonar

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyre

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Aukra realskole 1962
 • Rasmussens Handelsskole 1964
 • Kurs i administrasjon og ledelse, Kommunal Opplæring 1988
 • Kurs i kvinner og ledelse, Kommunal Opplæring 1989
 • Eksamen personaladministrasjon, NKS 1992

Yrke

 • Sekretær Teknisk etat, Spydeberg kommune 1974-1990
 • Personalkonsulent Hobøl kommune 1990-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hobøl kommunestyre 1983-1986
 • Medlem Hobøl formannskap 1986-1987, 1987-1990

Offentlege verv

 • Medlem Kulturstyret, Hobøl 1984-1986
 • Medlem Administrasjonsutvalget 1984-1990
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget 1984-1990
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter frå 1997
 • Varamedlem Kontrollutvalget, Hobøl frå 1999
 • Medlem Styret for Helse Sør-Øst RHF frå 2012
 • Leder Riksvalgstyret 2013
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret frå 2014
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling frå 2016

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret i Hobøl Arbeiderparti frå 1985
 • Gruppeleder Hobøl kommunestyre 1988-1990
 • Medlem Styret i Østfold Arbeiderparti fra 1990, leder fra 2002
 • Leder Østfold Arbeiderpartis kommunalkomité frå 1990
 • Leder Hobøl Arbeiderparti 1994-2000

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Knapstad Vel (i 5 år)

Andre administrative verv

 • Medlem Kontrollkomiteen i Sparebanken Nor 1988-1992
 • Medlem Forstanderskapet ved Sparebanken Nor 1988-1992