Rogne, Sissel

Rogne, Sissel (1938-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter