Utkilen, Sigrid

Utkilen, Sigrid (1916-2006)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
10 år, 20 dagar

Gå til biletgalleri

Utkilen, Sigrid har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 15.01.1916
 • Død 04.12.2006
 • Dotter av kaptein og gårdbruker Christian Røed (1887-) og Thora Gløersen (1886-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1977 - 1981, H.

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 25.01.1973 etter Kjeld Langelands død.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1969-73

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.02.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Sekretær, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 07.12.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 14.12.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjonar

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1973

  1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1977 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1978

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordfjord ungdomsskule 1932-1933
 • Stryn husmorskule 1936-1937
 • Røde Kors sykepleierskole 1937-1940

Yrke

 • Skolesøster i Fjell 1959-1966

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fjell kommunestyre 1967-1971

Offentlege verv

 • Medlem Edruskapsnemnda, Fjell 1967-1971
 • Medlem Helserådet 1967-1971
 • Formann Styret for Fjell aldersbolig 1970-1977
 • Varamedlem Styret for Statens jordmorskole i Bergen 1970-1978
 • Medlem Rådet for eldreomsorgen 1970-1984
 • Formann Styret for daginstitusjonen, Fjell frå 1971
 • Medlem Statens eldreråd 1985-1989
 • Varamedlem Hovedutvalget for helse- og sosialtjenester, Fjell frå 1986
 • Formann Samordningsrådet, Fjell frå 1988

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Hordaland Høyre 1969-1980
 • Formann Fjell Høyre frå 1981
 • Viseformann Høyres pensjonistforening 1982, formann fra 1983

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Lokalavdelinger av Sjømannsmisjonen 1958-1974
 • Formann Lokalavdelinger Nasjonalforeningen for folkehelsen 1960-1974
 • Formann Lokalavdelinger Røde Kors 1962-1974
 • Viseformann Nasjonalforeningen for folkehelsen 1967-1981
 • Medlem Arbeidsutvalget for Kvinners Frivillige Beredskap frå 1979
 • Medlem Nasjonalforeningens eldreråd frå 1980
 • Medlem Styret i Nasjonalforeningen for folkehelsen frå 1981
 • Medlem Rådet for Misjon bak jernteppet 1982-1986
 • Medlem Styret for Tubfrim fra 1985, viseformann fra 1989
 • Mangeårig engasjement Kirkens Nødhjelp
 • Medlem Redaksjonskomiteen 75 års jubileumsbok for Nasjonalforeningen

Andre administrative verv

 • Viseformann Styret for Norsk Pensjonistskole frå 1977
 • Medlem Kontrollkomiteen i Central Finans, Stavanger 1981-1989