Verdal, Sigurd

Verdal, Sigurd (1927-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Vest-Agder 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 15 dagar

Gå til biletgalleri

Verdal, Sigurd har gått bort.

Finn informasjon etter