Weisert, Signe

Weisert, Signe (1923-2000)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 39 dagar

Gå til biletgalleri

Weisert, Signe har gått bort.

Finn informasjon etter