Jonassen, Serine

Jonassen, Serine (1991-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 2013-2017

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Finansdepartementet

Politisk rådgiver
24.01.2020 -

Biografi

Personalia

  • Fødd 25.10.1991

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Rogaland, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Finansdepartementet, 24.01.2020 -