Brustad, Sylvia

Brustad, Sylvia (1966-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 2005-2009
Ansiennitet:
20 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 19.12.1966 i Elverum, Hedmark
 • Dotter av distriktssjef Per Brustad (1940-2003) og kokk og bestyrer Paula Kristine Eriksen (1944-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 6 for Hedmark, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 25.10.1996-30.09.1997, Grethe G. Fossum møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.1997-17.10.1997, Erling Brandsnes møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 17.03.2000-30.09.2001, Erling Brandsnes møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.2001-19.10.2001, Grethe G. Fossum møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 17.10.2005-30.09.2009, Ivar Skulstad møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1989-93

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Valgkomiteen, 30.09.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 25.10.1996
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 25.10.1996
  Leder, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 25.10.1996

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Leder, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Varamedlem, Valgkomiteen, 14.11.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjonar

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 25.10.1996

  1997-2001

  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 17.03.2000
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyre

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 25.10.1996

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Barne- og familiedepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997
  Bestyrende statsråd, Administrasjonsdepartementet, 25.10.1996 - 15.11.1996
  Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001
  Bestyrende statsråd, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 05.10.2001 - 19.10.2001
  Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 17.10.2005 - 20.06.2008
  Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet, 20.06.2008 - 20.10.2009
  Bestyrende statsråd, Fiskeri- og kystdepartementet, 02.10.2009 - 20.10.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1983-1985
 • Ringsaker folkehøyskole (medialinjen) 1985-1987

Yrke

 • Journalist LO-aktuelt 1987-1988
 • Journalist Aktuelt perspektiv 1988-1989
 • Konstituert fylkesmann i Hedmark 2010-2013
 • Daglig leder i Aker Kværner Holding frå 2013

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Hedmark 1987-1989

Offentlege verv

 • Nestleder Administrasjonsutvalget, Hedmark 1987-1989
 • Medlem Hovedarbeidsmiljøutvalget, Hedmark 1987-1989
 • Leder Likestillingsutvalget, Hedmark 1987-1989
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1990 1990-1992
 • Medlem Utvalg som skal vurdere styring av barnehagesektoren frå 2010

Tillitsverv i parti

 • Leder Engerdal AUF 1983-1986
 • Medlem Representantskapet for Hedmark DNA frå 1984
 • Medlem Styret i Hedmark AUF 1984-1985, nestleder 1986-1988
 • Leder AUF-laget ved Ringsaker folkehøyskole 1985-1986
 • Medlem Styret for AUFs ungdomsavis Praxis 1988-1989
 • Medlem Styret i Hedmark DNA frå 1989
 • Medlem Hedmark DNAs miljøutvalg 1989-1990
 • Medlem Styret for Arbeiderbevegelsens folkehøyskole, Ringsaker 1989-1993
 • Medlem DNAs kvinnepolitiske utvalg 1990-1992, leder 1992-1998
 • Medlem DNAs sentralstyre 1992-1998, fra 2003

Litteratur

 • Aabø, Stein: I partiets tjeneste, Cappelen Damm Oslo 2012