Berg, Sivert

Berg, Sivert (1954-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2005-2009

Gå til biletgalleri