Flaten, Solvor Gudrun

Flaten, Solvor Gudrun (1929-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 15 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter