Hamnes, Stein

Hamnes, Stein (1940-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 21 dagar

Gå til biletgalleri

Hamnes, Stein har gått bort.

Finn informasjon etter