Kvalø, Steiner Arvid

Kvalø, Steiner Arvid (1922-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 27 dagar

Gå til biletgalleri

Kvalø, Steiner Arvid har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 29.07.1922 i Vikna, Nord-Trøndelag
 • Død 18.05.2015
 • Son av fisker Sverre Kvalø (1894-) og Agnes (1892-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 01.10.1973 etter Johan Støas død.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1973-77

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 07.12.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjonar

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Organisasjonskurs og tillitsmannskurs i fagbevegelsen
 • Kystskippereksamen 2. klasse 1944

Yrke

 • Fiskerskipper på egen båt 1946-1973

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Kom med i motstandsarbeidet frå 1941 (mottak av våpen fra England)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vikna kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971
 • Medlem Vikna formannskap 1979-1983, varamedlem 1991-1995

Offentlege verv

 • Medlem Tiltaksnemnda, Nord-Trøndelag 1955-1959
 • Medlem Tiltaksnemnda, Vikna 1959-1973
 • Formann Fiskernemnda, Vikna 1971-1973
 • Medlem Havnestyret, Rørvik 1971-1980, formann 1980-1991
 • Medlem Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø 1972-1992
 • Formann Eldrerådet, Vikna 1991-1999

Tillitsverv i parti

 • Formann Rørvik arbeiderlag 1960-1964
 • Medlem DNAs fiskeriutvalg 1965-1978
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Arbeiderparti 1979-1981
 • Æresmedlem Vikna Arbeiderparti
 • Æresmedlem Det Norske Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Ranøy og Kvaløy Fiskarlag 1946-1948
 • Formann Fiskarlaget "Fram", Rørvik 1949-1958
 • Medlem Styret i Nord-Trøndelag fiskarlag 1952-1958, 1978-1983
 • Medlem Styret for Norges Råfisklag 1960-1991

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Fiskernes Bank A/S, Tromsø frå 1963
 • Formann Styret for Rørvik Fryseri og Kjøleanlegg A/S 1964-1970
 • Medlem Styret for Ferskfisksalg, Trondheim 1967-1978
 • Medlem Styret for Rørvik Fiskeindustri frå 1973