Nygaard, Steinar

Nygaard, Steinar (1937-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 29 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.02.1937

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, Sp.
  • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, Sp.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Sør-Trøndelag 1978-1983, 1996-1999
  • Varamedlem Styret i Studentsamskipnaden i Trondheim, 1980-1981
  • Varamedlem Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI), 1982-1985