Torvanger, Svein

Torvanger, Svein (1916-1988)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1973-1977

Gå til biletgalleri

Torvanger, Svein har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.04.1916
  • Død 16.03.1988

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, A.
  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, A.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Hovedstyret for Statens fiskarbank, 1980-1984
  • Varamedlem Styret i Garantikassen for fiskere, 1980-1984
  • Varamedlem Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene, 1980-1984