Bratten, Sylvi

Bratten, Sylvi (1973-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1993-1997

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Finansdepartementet

Politisk rådgiver
04.01.2006 -

Finn informasjon etter