Moen, Søren Berg Sørensen

Moen, Søren Berg Sørensen (1899-1946)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Troms 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 164 dagar

Gå til biletgalleri

Moen, Søren Berg Sørensen har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 17.03.1899 i Lenvik, Troms
 • Død 16.05.1946
 • Son av veioppsynsmann og småbruker Søren Severin Sørensen (1870-1925) og Ragnhild Petrine Jørgensen (1869-1934)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1934 - 1936, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 3 for Troms, 1945 - 1949, A.

Vararepresentasjonar

 • Frå 16.05.1946, Peder Nikolai Leier Jacobsen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 16.05.1946

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Troms fylkes landbruksskole, Gibostad
 • Sosialskole innen Arbeiderpartiet

Yrke

 • Gårdbruker 1930-1946

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lenvik formannskap 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934
 • Ordfører Lenvik kommunestyre 1934-1937, 1937-1940, medlem 1940-1945, 1945-1945, 1945-1946

Tillitsverv i parti

 • Formann Lenvik Arbeiderlag

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Lenvik avholdslag
 • Formann Styret for Rossfjord Samvirkelag