Archer, Tomas C.

Archer, Tomas C. (1952-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 1 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 31.08.1952

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 2009 - 2013, A.