Barland, Tiril Eid

Barland, Tiril Eid (1996-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 2017-2021

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 29.03.1996

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 2017 - 2021, V.