Berger, Torer

Berger, Torer (1932-2010)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1989-1993

Gå til biletgalleri

Berger, Torer har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 14.08.1932
  • Død 30.06.2010

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1989 - 1993, H.