Brokke, Tore

Brokke, Tore (1943-2001)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1997-2001

Gå til biletgalleri

Brokke, Tore har gått bort.