Fossum, Thor

Fossum, Thor (1916-1993)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Akershus 1965-1969
Ansiennitet:
11 år, 263 dagar

Gå til biletgalleri

Fossum, Thor har gått bort.

Finn informasjon etter