Sættem, Thor Kleppen

Sættem, Thor Kleppen (1970-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter