Lund, Thor

Lund, Thor (1921-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Aust-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 7 dagar

Gå til biletgalleri

Lund, Thor har gått bort.

Finn informasjon etter