Cottis, Thomas

Cottis, Thomas (1961-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 13.10.1961

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1993 - 1997, SV.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Gårdbruker