Risholm, Terje Halstein

Risholm, Terje Halstein (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter