Sauvik, Thor Martin Nilsen

Sauvik, Thor Martin Nilsen (1889-1965)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Aust-Agder 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 364 dagar

Gå til biletgalleri

Sauvik, Thor Martin Nilsen har gått bort.

Finn informasjon etter