Hermansen, Terje

Hermansen, Terje (1951-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.06.1951

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1981 - 1985, KrF.