Sønsterud, Tone Merete

Sønsterud, Tone Merete (1959-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 287 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle