Almlid, Torbjørn

Almlid, Torbjørn (1950-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 75 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter