Vinje, Torkell

Vinje, Torkell (1879-1955)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Rogaland 1945-1949
Ansiennitet:
19 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Vinje, Torkell har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 21.10.1879 i Ullensvang, Hordaland
 • Død 02.05.1955
 • Son av tollkasserer, statsråd Aasmund Halvorsen Vinje (1851-1917) og Borghild Fostvedt (1853-1908)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1925 - 1927, H.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1931 - 1933, H.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1934 - 1936, H.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1937 - 1945, H.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1945 - 1949, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

Medlemskap i gruppestyre

 • 1945-49

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole

Yrke

 • Utskiftningsassistent
 • Ansatt på lensmannskontor 1898-1905
 • Lensmann i Skudenes 1905-1949
 • Magistrat i Skudesneshavn 1905-1922

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Medalje for borgerdåd i sølv 1949

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skudenes kommunestyre 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934

Offentlege verv

 • Medlem Arbeidsutvalget for Haugesundshalvøens og Karmøy samferdselsnemnd 1920
 • Ordfører Representantskapet for Haugesundshalvøens og Karmøy kraftlag 1932-1941
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Haugesund 1932-1942, 1945-1953
 • Medlem Sildelovutvalget av 1934 frå 1934
 • Medlem Komiteen om avgift på fiskevarer av 1935 frå 1935
 • Formann Bygningsrådet, Skudenes
 • Formann Fattigstyret, Skudenes
 • Formann Reguleringsrådet, Skudenes
 • Formann Forliksrådet, Skudenes
 • Medlem Arbeidsnemnda for Karmøybanen

Tillitsverv i parti

 • Medlem Høyres sentralstyre frå 1934

Andre administrative verv

 • Formann Direksjonen i Skudesnes og Aakra Sparebank 1927-1930