Klepstad, Trygve Roll

Klepstad, Trygve Roll (1917-1998)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1969-1973

Gå til biletgalleri

Klepstad, Trygve Roll har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 13.01.1917
  • Død 20.01.1998

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1969 - 1973, V.