Klepstad, Trygve Roll

Klepstad, Trygve Roll (1917-1998)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1969-1973

Gå til biletgalleri

Klepstad, Trygve Roll har gått bort.

Finn informasjon etter