Lie, Trygve

Lie, Trygve (1896-1968)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Akershus 1945-1949
Ansiennitet:
9 år, 23 dagar

Gå til biletgalleri

Lie, Trygve har gått bort.

Finn informasjon etter