Mathisen, Trond

Mathisen, Trond (1953-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 52 dagar

Gå til biletgalleri