Moe, Trygve

Moe, Trygve (1920-1998)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 7 dagar

Gå til biletgalleri

Moe, Trygve har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 21.03.1920
  • Død 13.09.1998

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1965 - 1969, V.