Owren, Trygve

Owren, Trygve (1912-1987)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oppland 1965-1969
Ansiennitet:
6 år, 19 dagar

Gå til biletgalleri

Owren, Trygve har gått bort.

Finn informasjon etter