Skyberg, Tordis Reidun

Skyberg, Tordis Reidun (1930-2003)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1965-1969

Gå til biletgalleri

Skyberg, Tordis Reidun har gått bort.

Finn informasjon etter