Stefanussen, Trygve Sverre

Stefanussen, Trygve Sverre (1934-2015)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 15 dagar

Gå til biletgalleri

Stefanussen, Trygve Sverre har gått bort.

Finn informasjon etter