Wirstad, Trond Halvorsen

Wirstad, Trond Halvorsen (1904-1985)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 1965-1969
Ansiennitet:
19 år, 263 dagar

Gå til biletgalleri

Wirstad, Trond Halvorsen har gått bort.

Finn informasjon etter