Martinsen, Vegard

Martinsen, Vegard (1955-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter