Thune, Vegard

Thune, Vegard (1951-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 24 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 26.08.1951

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1989 - 1993, H.