Jæger, Vegard Johan

Jæger, Vegard Johan (1984-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 2017-2021

Gå til biletgalleri