Giltun, Vigdis

Giltun, Vigdis (1952-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvald som representant for
Østfold 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 11.03.1952 i Oslo
 • Dotter av selvstendig næringsdrivende Harald Magnus Møller (1929-2001) og førstesekretær Astrid Franciska Antonia Bøhn (1930-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 7 for Østfold, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 8 for Østfold, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2005-2009

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjonar

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 2011 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 2005-2009

  Fjerde varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 05.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vålerenga skole 1959-1966
 • Frogner realskole 1966-1968
 • Oslo Elementærtekniske skole, teknisk tegner 1969-1971
 • IT- og DAK-kurs 1987-1997

Lærlingepraksis

 • Ortopeditekniker 1992-1999, 1999

Yrke

 • Teknisk tegner for Asea - Per Kure A/S 1968-1971
 • Teknisk tegner for Manpower A/S 1971-1972
 • Teknisk tegner for Skuteng A/S 1972-1974
 • Teknisk tegner for T.E. Gedde 1974-1975
 • Servitør for El Sombrero 1977-1981
 • Teknisk tegner/DAK-operatør for Aker Element A/S 1985-1991
 • Salgskonsulent 1991-1994
 • Ortopeditekniker for SunChris Ortopediske A/S 1992-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Onsøy kommunestyre 1991-1993
 • Varamedlem Fredrikstad formannskap 1995-1999, 1999-2003, medlem 2003-2005
 • Varamedlem Fredrikstad kommunestyre 1995-1999, medlem 1999-2003, 2005-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Østfold 1999-2003

Offentlege verv

 • Medlem Kommunedelsutvalget, Onsøy 1995-1999
 • Medlem Likestillingsutvalget, Fredrikstad 1995-1999
 • Medlem Styret for Frevar KF, Fredrikstad 1995-2008, nestleder 2008-2012
 • Varamedlem Styret for Borg Havn 1995-1999
 • Meddommer Byretten, Fredrikstad 1999-2003
 • Varamedlem Helsekomiteen, Østfold 1999-2003
 • Medlem Omsorgsutvalget, Fredrikstad 1999-2003
 • Varamedlem Dyrevernsnemnda, Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler 1999-2003
 • Medlem Styret for Indre Østfold Felleskjøkken IKS 2000-2002
 • Medlem Administrasjonsutvalget for Frevar KF 2001-2005
 • Medlem Styret for Fredrikstad Biogass AS, FBAS 2001-2004, leder 2004-2013
 • Medlem Vertsbykomiteen, Prosjekt Tall Ships Race Fredrikstad 2005 2003-2005
 • Medlem Valgkomiteen, Fredrikstad 2003-2005
 • Medlem Kommunalutvalget, Fredrikstad 2003-2005
 • Medlem Grensekomiteen Østfold-Bohuslän-Dalsland 2003-2005
 • Medlem Forhandlingsutvalget for Frevar KF 2003-2005
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Fredrikstad 2003-2005
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Fredrikstad 2003-2005
 • Medlem Regionrådet for Nedre Glomma 2003-2005
 • Medlem Styret for Fredrikstad Distriktets Vegfinansiering As 2005
 • Medlem Valgstyret, Fredrikstad 2005

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret i Fredrikstad FrP 1995-1996, politisk nestformann 1996-1998, utvalgssekretær 1997-1999, studieleder 1999-2001, gruppesekretær 1999-2003, gruppeleder 2003-2005
 • Medlem Styret i Østfold FrP 1996-1997, Ruff-kontakt 1996-1998

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Adelkatten 1984-1985 (utstilling)
 • Sekretær Østfoldkatten 1985-1987, nestleder 1997-2001
 • Varamedlem Styret i Norske rasekattklubbers riksforbund 2000-2001
 • Medlem Styret for Hjørgund gård og behandlingssenter frå 2013